ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.Уводни разпоредби

i.Съгласно тези Общи условия ние дефинираме взаимоотношенията между нашата компания, Камко ЕООД, със седалище "Цариградско шосе" № 112, Пловдив, България, Идентификационен номер на компанията:  825276249, в качеството си на продавач и оператор на електронния магазин на адрес www.camco.bg, и вас, нашият клиент, който сключва договор за покупка с нас.
ii.Прилагаме единен подход към клиентите си и им предоставяме същите ползи независимо дали са потребители или не. Следователно правилата, изложени в тези Общи условия, са приложими за всички наши клиенти.
iii.Настоящите Общи условия обхващат предимно покупката на стоки в нашия електронен магазин. Отнасят се до закупуване на стоки по интернет, на нашата клиентска телефонна линия или в някой от физическите ни магазини. 

2.Сключване на договор за покупка
i.Можете да сключите договор за покупка с нас дистанционно чрез електронния магазин и на нашата клиентска телефонна линия.
ii.В случай на договор за покупка, сключен дистанционно, поръчката, направена чрез подаването на поръчката в уебсайта или чрез клиентската телефонна линия, представлява проект на договор за покупка. Поръчката е валидна за период от 7 дни и ние ще потвърдим получаването й по електронна поща. Тогава договорът за покупка се сключва при приемане на проекта под формата на доставка на поръчаните стоки. За изпращането на стоката ще ви информираме по електронна поща. iii.Ние доставяме стоки само в количество, обичайно за домакинско потребление. В определени случаи (особено в случай на отстъпки или разпродажби),имаме право да определим максималното количество, което можем да доставим. 

3. Отказ от договор без причина
i.Съгласно законодателство имате право да се откажете отдоговор, сключен в интернет или по телефона, без да посочите причина, в рамките на 14-дневен срок от доставката на стоката. 
ii.Ако желаете да упражните това право, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора, в посочения по-горе срок. Най-добрият начин да направите това е да се свържете с нас на shop@camco.bg или друг недвусмислен начин. 
iii.В случай че се откажете от договора, ще ви възстановим покупната цена на стоката. В случай наотказ от договор в рамките на 14 дни от доставката на стоките имате и право на възстановяване на разходите за доставка в размер, съответстващ на най-евтиния предлаган метод на доставка. Горепосочените средства се възстановяват незабавно, не по-късно от 15 дни от датата на оттеглянето. Въпреки това, в съответствие със закона, можем да изчакаме с плащането, докато не върнете стоките. За възстановяването на сумата ще използваме плащане по банка, за целите на които попълнете формуляра за връщане тук.
iv.Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, трябва да изпратите стоката на адрес Камко ЕООД, "Цариградско шосе" № 112, Пловдив, България.Ако във връзка със сключването на договора продавачът изпрати на клиента допълнителна стока („подарък“),този подарък също трябва да се върне. В този случай вие поемате разходите, свързани с връщането на стоката.
v.Моля, имайте предвид, че по законносите отговорност за всяко намаление на стойността на стоките,възникнало в последствие на използването им по начин, различен от необходимото, за да се запознаете с тяхното естество, свойства и функционалност (напр. ако използвате парфюм дори след като вече сте го изпробвали). Имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора, в случай че стоките са извадени от опаковката им и които не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата ви).  

4. Рекламации
i.Ако при доставка се установи, че по стоката има дефект, можем да се договорим за обезщетение под формата на ваучер. Също така ще имате право да изискате отстраняване на дефекта под формата нанова доставка. В случай че отстраняването на дефекта е невъзможно или неоправдано за нас, ще имате право да поискате отстъпка от покупната цена, а ако дефектът е съществен,имате право да направите отказ от договора за покупка.Тези права имате също и в случай, че такъв дефект се прояви по-късно.
ii.Ще носим отговорност за дефекти по стоките, ако те се проявят в рамките на две години от доставянето им или преди датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.
iii.Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).
iv.Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с оплаквания, на claims@camco.bg или на тел. +359 32 655433. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, на адрес Камко ЕООД, "Цариградско шосе" № 112, Пловдив, България, заедно с попълнен формуляр за връщане, който можете да намеритетук. Моля, не забравяйте да посочите какъв еустановеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.
v.Ще ви информираме за хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.
vi.Ще вземем решение порекламацията своевременно. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате правода направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.
vii.В случай на обоснованорекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на стоката. 

5.Начин на плащане и доставка
i.Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Преди изпращането на поръчката ще ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи.
ii.Предлаганите в момента методи на плащане и цена на доставка, както и техните цени, могат да бъдат намеренитук и тук.
iii.Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма.
iv.Запазваме си правото да предоставим доставката на стоки безплатно в избрани случаи. 

6.Разни
i.Предоставяме на клиентите си различни ваучери за отстъпка, подаръци и др. Използването им серъководи от правила, за коитоуведомяваме клиента при всеки отделен случай. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от същия тип може да се приложи към една покупка. Освен ако не е предвидено друго, отстъпките не могат да бъдат комбинирани. В случай че стойността на ваучера за подарък е по-голяма от стойността на цялата покупка, разликата не се прехвърля на нов ваучер и неизползваната сума не се възстановява.
ii.Във връзка с направената покупка може да получите въпросник за оценка от трета страна. Можете да споделите с други хора своето впечатление по отношение на покупката и стоките. Ще бъдем много благодарни, ако попълните въпросника. 

7.Изпращане на мостри
i.Предлагаме услугата „Camco Try&Buy“ и услугата за изпращане на безплатни мостри до избрани клиенти. Запазваме си правото да ви предложим възможността да получите безплатна пратка, съдържаща мострина аромати и други козметични продукти, според актуалната оферта на електронния магазин с цел изпробване на продуктите, предлагани в електронния магазин.
ii.Изборът от мостри е ограничен от нашите наличности и актуалната оферта на електронния магазин по отношение на услугата „Camco Try&Buy“.
iii.Услугата „Try&Buy“ и услугата за изпращане на безплатни мостри имат за цел да информират клиента за офертата на електронния магазин и тяхната цел не е да определят качеството или дизайна съобразно договорената мостра. Услугата „Try&Buy“ и услугата за изпращане на безплатни мостри са безплатни услуги от рекламен характер и не представляват изпълнение по договор за покупка. Поради тази причина наличието на несъответствие в изпратената мостра не дава права както в останалите случаи на дефект.
iv.Можем да се свържем с вас, за да ни уведомите за удовлетвореността си от избрания продукт; чрез заявката ви за изпращане на продукт давате съгласието си да се свържем с вас.
v.Предлагаме също услугата„Try it First,“която можете да използвате при покупка на избрани продукти. Когато при покупка на избрани продукти изберете възможността „Мостра за проба – Try it first“, заедно със закупения продукт ще ви изпратим и мостра от него. Първо можете да проверите характеристиките на продукта, използвайки мострата, като по този начин не се налага да отваряте самия продукт. Ако след като сте изпробвали мострата, продуктът не ви допадне, можете да ни го върнете неразопакован обратно за наша сметка. Това, разбира се, не засяга правото ви да прекратите договора. 

8.Обща информация
i.В съответствие със Закона за регистрация на продажбите куриерската фирма е длъжна да издаде Купувача касов бон при плащане с наложен платеж или Продавачът издава електронна фактура при плащане по банка или с карта. Продавачът също така е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчните власти, като в случай на техническа повреда това не трябва да бъде по-късно от 48 часа.
ii.Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България –https://kzp.bg/. Спорът може да бъде разрешенонлайн. Kлиентът може да подаде жалба чрез Онлайн Платформата за решаване на спорове (ОРС): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
iii.Договорът се сключва в България и се урежда от законите на Република България.
iv.Всички цени на продуктите и услугите се предоставят в лева с ДДС, приложим към момента на поръчката. В случай че ставката на ДДС се промени преди сключването на договора за покупка или преди изпращането на стоката, клиентът е длъжен, като вземе предвид избрания начин на плащане, да плати дължимата разлика спрямо покупната цена, или продавачът незабавно ще изпрати имейл до клиента, в който го моли клиентът да уведоми продавача как продавачът може да му възстанови надплащането по покупната цена.
v.С потвърждаването на поръчката давате съгласието си да получите фактурата в електронен вариант. Ще прикачим електронната фактура в имейла, с който ще ви уведомим за изпращането на поръчката. Ако все пак желаете да получите фактура и на хартиен носител, ви молим да ни напишете, за да можем да я изпратим заедно с поръчката ви.
vi.Всички цени на стоките, включително и отстъпките, са валидни до следващо решение или до изчерпване на количеството.
vii.Общите условия можете да изтеглите тук.